Samenwerkingsplan

De samenwerkings (marketing) mix is de combinatie van instrumenten die Axxiflex kan aandragen voor het invullen van uw samenwerkingsstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van uw doelstellingen,  markt,  doelgroep en de concurrentie. Oorspronkelijk onderscheidde men een beperkt aantal instrumenten, later is dit aantal uitgebreid om aan vermeende tekortkomingen tegemoet te komen of om nadruk te leggen op nieuwe inzichten.

Het optimaliseren van de mix zien wij als voornaamste verantwoordelijkheid van de directiefunctie in uw organisatie. Door de juiste combinatie van de vier (of meer) P’s te vinden kunnen partners de effectiviteit en bedrijfsresultaten verbeteren. Kleine veranderingen in de mix worden doorgaans als tactische activiteiten betiteld. Grote veranderingen in een of meer van de P’s kan vaak als strategische activiteit beschouwd worden.

De eerste P betreft het eigenlijke product ofwel datgene wat verkocht moet worden. Hierbij draait het er vooral om hoe dit product aansluit bij de wensen en behoeften van de partner. Marketing begint dus al bij het ontwikkelen van het product.

De tweede P betreft de prijs of het prijsbeleid. Niet alleen is de prijs het uiteindelijke resultaat van een succesvolle marketinginspanning (in de vorm van de betaling voor het product of de dienst), ook is prijs een duidelijke signalering van eigenschappen van het product. Hoge prijzen geven vaak het signaal af dat de kwaliteit van het product of dienst dienovereenkomstig is. In de vier P-typologie valt ook het kortingsbeleid onder de P van prijs.

De derde P betreft de promotie. Hieronder vallen onder meer adverteren, verkooppromoties in de winkel, publiciteit en persoonlijke verkoop.

De laatste P wordt in het Nederlands vaak vertaald als plaats. Het betreft een enigszins gezochte vertaling van het Engelse placement en refereert in brede zin aan de plek waar het product verkocht wordt. Hieronder vallen naast de locatie waar het product verkocht wordt ook zaken als het distributiekanaal, of zelfs het (sub)segment waarop de marketinginspanningen zich richten, bijvoorbeeld jongvolwassenen, gezinnen met kinderen, vrouwen, et cetera.

Gezamenlijk worden de vier elementen ook wel de marketingmix genoemd en vormen ze de voornaamste bouwstenen voor ons marketingplan.

Het model is ook geschikt voor producten die via een complex proces worden aangeschaft, zoals industriële producten of kapitaalgoederen.